Community Council

Executive

President: Anastasia Sotiropoulos
Vice President: George Hatzis
Secretary: Sophia Homatopoulos
Asst. Secretary: Angelo Toulis
Treasurer: +Anastasios Boglis, Chris Kachavos

Members

Tom Asimenios
Kiki Floroff
Georgia Haramis
Kerry Homatopoulos
Angelo Romas
Steve Vassiliou